Trang trại điện gió

Trong một vài thập kỷ ngắn ngủi, năng lượng gió đã chuyển từ việc thay thế thử nghiệm sang đốt nhiên liệu hóa thạch, thành một ngành công nghiệp trưởng thành. Các trang trại gió trên khắp thế giới đang cung cấp năng lượng cho hàng trăm triệu ngôi nhà và giúp giảm lượng khí thải carbon. Năng lượng gió hiện đang cạnh tranh thành công trên thị trường năng lượng thế giới do ngành công nghiệp liên tục tìm kiếm hiệu quả. Khi ngành công nghiệp phát triển trong tương lai, trọng tâm là lắp đặt số lượng lớn tuabin gió, ở quy mô lớn hơn, để tạo ra điện theo cách hiệu quả nhất. Các nhà phát triển tìm cách tạo ra lợi tức đầu tư lớn nhất có thể thường xuyên phải vượt qua các rào cản hoạt động và trở ngại. Các vấn đề hậu cần, chẳng hạn như các địa điểm từ xa nơi các công trình dân dụng là cần thiết chỉ đơn giản là đến công trường. Hoặc điều kiện lắp đặt khó khăn – những vị trí lộng gió tạo ra những địa điểm lý tưởng cho các trang trại gió có thể xuất hiện, thời tiết luôn khó khăn khi xây lắp các trang trại điện gió.