Lắp đặt hạng nặng

Bất cứ khi nào một dự án mới được xây dựng, việc nâng và vận chuyển nặng là những yếu tố chính trong tổng tiến độ của dự án. Bằng cách làm việc với một đối tác nâng hạng nặng chuyên dụng từ giai đoạn lập kế hoạch và thiết kế, các kỹ thuật xây dựng khác nhau có thể được xem xét và có thể tìm ra các cách để rút ngắn con đường quan trọng. Thông thường, việc chế tạo một bộ phận cơ sở mới – bao gồm chính các đơn vị xây dựng và máy móc xử lý quy mô lớn – có thể đạt được hiệu quả hơn ngoài công trường. Khi các kỹ sư nâng và vận chuyển nặng hỗ trợ thiết kế các cấu trúc này, họ có thể đề xuất các tính năng giúp cho việc sản xuất cấu kiệt nặng sẵn tại nhà máy và vận chuyển chúng trở nên khả thi, thay vì gắn chúng tại chỗ. Xây dựng trong một môi trường được kiểm soát có nghĩa là điều kiện thời tiết, sự sẵn có của lực lượng lao động và các vấn đề an toàn ít có khả năng trì hoãn công việc. Điều này đặc biệt có liên quan vì ngày càng có nhiều dự án công nghiệp lớn được thành lập ở các địa điểm ngày càng xa xôi như Bắc Cực, trong sa mạc hoặc trong rừng rậm, nơi tất cả các yếu tố này xuất hiện. Thời gian và tiền bạc có thể được tiết kiệm khi xây dựng, và cơ sở có thể đi vào sản xuất sớm hơn để biến đầu tư thành lợi nhuận.

Vì thế tập đoàn Đặng Gia chúng tôi được thành lập để giải quyết toàn bộ các công việc hạng nặng cho các dự án.